dot
Fiber Laser Closed Type
JIUNUO Press Brake Machine
Press Brake Tool
Punching Tools
Auto Grinder Machine
Auto Riveting
Hairline Sanding Belt Machine
Air Tools เครื่องขัดระบบลม
Lissmac Deburring
Re-grinding บริการใหม่ ช่วยลดต้นทุน 80%
Lens & Nozzles
ID ติดต่อได้ ช่องทางสะดวก Line
News Update
ฮิโนโมโต โชว์เครื่องเลเซอร์สุดล้ำ
ความแตกต่าง คืออะไร
งานตัด  งานเจียร ลบรอย เชื่อม


สาระน่ารู้ กับน้อง ฮิโน


ความแตกต่างระหว่าง Fiber Laser และ CO2 Laserความแตกต่าง ระหว่าง Fiber Laser และ CO2 Laser article

 ความแตกต่างระหว่าง  Fiber Laser  กับ CO2 Laser

ความแตกต่าง ระหว่าง Punching & Laserความแตกต่าง ระหว่าง Punching & Laser

ข้อแตกต่าง ระหว่าง เครื่อง Punching  กับ เครื่อง Laser ในส่วนที่คุณรู้ หรือยังไม่รู้  และสิ่งที่คุณกำลังสังสัย จะตรงกันรึป่าว 

งาน, ติดตั้งเครื่อง, เทรนงาน, เครื่องจักรชนิดของโหลด ( Types of load)

เครื่องจักรที่ถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์หรือเครื่องจักรที่เป็นโหลดของมอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรมนั้น มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่โดยทั่วๆไปจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งสามารถสรุป และเขียนกราฟแสดงคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

Re-grinding บริการใหม่ ช่วยลดต้นทุน 80% วิธีคำนวนหาค่า เหล็กกลม และเส้นลวดกลม
หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

   ลำแสงเลเซอร์กำลังสูง เช่นที่ใช้สนการตัดเหล็ก หรือแม้กระทั่งแกะสลักไม้ ก็สามารถทำอันตรายผิวหนังได้ แต่ที่อันตรายที่สุดคือ เมื่อลำแสงเลเซอร์เข้าตา เพราะตาเป็นส่วนที่ไวแสงมากที่สุด นอกจากนี้เลนส์แก้วตายังรวมแสงให้โฟกัสบนเรตินา ทำให้ความเข้มแสงสูงมากขึ้นกว่าที่ตกบนแก้วตาประมาณ แสนเท่า!

ปกติเรา ๆ ท่าน ๆ มักจะได้ยินการเตือนให้ระวังภัย ’ไฟไหม้“ ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูหนาว ที่อากาศร้อนจัด-อากาศแห้ง แต่กับฤดูฝนนี่ก็ใช่ว่าภัยไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งฤดูฝนในไทยปีนี้ก็มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยมาก และการสันนิษฐานเบื้องต้นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว

              ปกติเรา ๆ ท่าน ๆ มักจะได้ยินการเตือนให้ระวังภัย ไฟไหม้“ ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูหนาว ที่อากาศร้อนจัด-อากาศแห้ง แต่กับฤดูฝนนี่ก็ใช่ว่าภัยไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งฤดูฝนในไทยปีนี้ก็มีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยมาก และการสันนิษฐานเบื้องต้นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ที่ได้ยินกันเป็นประจำเลยก็คือ ไฟฟ้าลัดวงจร กระแสไฟฟ้า“ ในช่วงฤดูฝนนี่ยิ่งต้องระวังให้ดี ทั้งกรณีทำให้ไฟไหม้ และกรณี ไฟฟ้าดูดตาย

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า

          เพื่อเพิ่มอายุการทำงานขของเครื่องเป่าพลาสติกให้ยาวนาน และคงประสิทธิภาพเอาไว้ให้ได้นานที่สุด ช่างผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบเครื่องจักรทุกครั้งในการทำงาน  เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

        ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่  ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุด โดยการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

สัญลักษณ์, ความปลอดภัย, อันตราย, เหตุด่วน, ป้องกัน สัญลักษณ์ความปลอดภัย

การแสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ภายนอก สัญลักษณ์ความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยเครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย และเครื่องหมายเตือน ดังนี้เครื่องหมายเตือน ใช้สีเหลืองตัดด้วยสีดำ โดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีสัญลักษณ์ต่างๆ

 

หากพบเครื่องจักร เครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุดหรือสูญหายไปให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันทีกฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

           ในการใช้งานเครื่องจักรแต่ละครั้ง ควรตรวจสอบ ให้แน้ใจว่าเครื่องสามารถใช้งานได้อย่างปกติ หรือไม่มีสิ่งใดๆ ติดอยู่ที่เครื่องจักร เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเดิดขึ้น

การแก้ปัญหาเครื่อง Yag laserการแก้ปัญหาเครื่อง Yag laserarticle

         ในการตัดชิ้นงาน หรือแบบงานต่างๆ  อาจจะต้องเจอปัญหาทั้งในเรื่องของแบบแล้ว  อีกปัญหาหนึ่งคือ ขนาด ของชิ้นงานนัั้นเอง  ซึ่งสามารถแก้ไขการตัดไม่ได้ตามขนาด โดยมีวิธีการไม่ยุ่งยาก ต้องแก้ไข Machine Parameter

 AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer Aided Drafting/Design , CAD ) ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ บริษัทผู้พัฒนาคือ Autodesk แม้ในตลาดซอฟต์แวร์จะมีโปรแกรมประเภท CAD หลายโปรแกรมAutoCAD คืออะไรarticle

          AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ( Computer Aided Drafting/Design , CAD ) ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ บริษัทผู้พัฒนาคือ Autodesk แม้ในตลาดซอฟต์แวร์จะมีโปรแกรมประเภท CAD หลายโปรแกรม

อันตรายจากลำแสงเลเซอร์ ซึ่งจะมีผลต่อนัยน์ตาของคนเรามากกว่าส่วนอื่นของร่างกาย  อันตรายจากความต่างศักย์สูง ที่อยู่ในเลเซอร์และแหล่งจ่ายไฟ  อันตรายจากสารเลเซอร์ ในเลเซอร์บางชนิด เช่น Dye laser, Eximer laser อันตรายต่อนัยน์ตาหลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

นับตั้งแต่เริ่มมีการใช้เลเซอร์ในห้องทดลองในช่วงปี ค.ศ. 1960 ก็ได้มีการพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ ซึ่งอันตรายที่เกิดจากเลเซอร์มี 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ เราสามารถนำเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์article

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ เราสามารถนำเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลเซอร์  ชนิดของเลเซอร์คำว่า Laser มีมากว่าที่คิด 2article

 เมื่อนำปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดในหัวข้อที่แล้วมาพิจารณา จะพบว่าในทางปฏิบัติ โครงสร้างของเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์  จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คืออะไรบ้าง

แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีสมบัติพิเศษแตกต่างจากแสงทั่ว ๆ ไป  ด้วยสมบัติพิเศษเหล่านี้ ทำให้แสงเลเซอร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่นทางด้านการสื่อสาร การทหาร บันเทิง อุตสาหกรรม และการแพทย์คำว่า Laser มีมากว่าที่คิดarticle

แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีสมบัติพิเศษแตกต่างจากแสงทั่ว ๆ ไป  ด้วยสมบัติพิเศษเหล่านี้ ทำให้แสงเลเซอร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่นทางด้านการสื่อสาร การทหาร บันเทิง อุตสาหกรรม และการแพทย์

กาน้ำร้อน, กระติกน้ำ, น้ำร้อน, ข้อดีข้อเสีย, ความแตกต่าง, ดิจิตอล,ข้อดี ข้อเสีย กระติกน้ำร้อน ก่อนเลือกซื้อarticle

"กระติกน้ำร้อน" คงกลายเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่คู่บ้านของหลายๆ คนไปแล้ว เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ความสะดวกสบาย แถมการใช้งานก็ไม่ได้มีอะๆไรยุ่งยากมาก และกระติกน้ำร้อนในรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมา ยังได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มความสบายและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

 “น้ำต้มเดือด” หลายครั้งอันตราย!! “น้ำต้มเดือด” หลายครั้งอันตราย!!article

           หลายคนเชื่อว่าความร้อน สามารถเอาชนะเชื้อโรคร้ายต่างๆได้  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือน้ำดื่ม หากปรุงสุกด้วยความร้อนสูง หรือต้มจนเดือด ก่อนจะนำมารับประทาน ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างเด็ดขาด ซึ่งนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ความเชื่อที่ผิด แต่อาจไม่ทั้งหมด เมื่อสิ่งที่เราให้ความร้อนกับมันอย่าง น้ำในกาต้มน้ำ  เมื่อทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง โดยไม่เปลี่ยนน้ำในกา น้ำที่คิดว่าสะอาด ปลอดภัย กลับให้โทษแก่ร่างกายหากดื่มเข้าไป...

แม่เหล็กกับแสตนเลสarticle

         Stainless Steel Grade 304 and 316 เป็นแสตนเลสกลุ่ม Austenitic มีคุณสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกัน การขึ้นรูปของทั้งสองตัวก็ใกล้เคียงกัน ทั้งการขึ้นรูปแบบ machining หรือ แม้กระทั่งการ Forging ก็ตาม (ทดลองเองกับมือ) ทั้งสองตัวจะมีความแข็งประมาณ 70 - 80 HRB ซึ่งนิ่มมากๆ และใกล้เคียงกับเหล็ก SS400 และ St37 

สำหรับการคำนวณเพิ่มระบบความร้อนไปยังไดรฟ์ข้อมูลการแสดงผลของ radiators และหม้อ ... ผลคือ โปรแกรมคำนวณพื้นที่ทั้งหมดของพื้นผิวของตัวท่อและขนาดท่อที่ 1 เมตรคิดแบบง่ายๆ เครื่องของ ท่อ article

        สำหรับการคำนวณเพิ่มระบบความร้อนไปยังไดรฟ์ข้อมูลการแสดงผลของ radiators และหม้อ ... ผลคือ โปรแกรมคำนวณพื้นที่ทั้งหมดของพื้นผิวของตัวท่อ  และขนาดท่อที่ 1 เมตร

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.